Roulette är ett av flaggskeppen för casinon och ett spel som alltid lockar spelare. Har man aldrig spelat spelet tidigare och vill ha lite mer kött på benen innan man ger sig in i det kommer några tips nedan.Roulette är i det stora hela väldigt enkelt att lära sig. Det enda man egentligen behöver lära sig är hur de olika delarna av spelbrädet man kan satsa på fungerar. En del varianter av roulette kan dock använda sig av en eller annan specialregel man borde vara medveten om.Satsningarna delas upp i vad man normalt sett kallar ”inside” och ”outside” satsningar. Inside refererar till de på den inre delen av planen där alla nummer finns. Outside är de rutor som ligger omkring numren.I den första kategorin kan man göra de följande satsningarna:

  • Ett enskild nummer
  • Två nummer angränsande varandra
  • Tre nummer i en rad
  • Fyra nummer som alla delar ett hörn
  • Sex nummer i from av två angränsande rader.

I kategorin outside kan man istället satsa på de följande:

  • Svarta eller röda nummer
  • Höga eller låga nummer
  • Jämna eller ojämna nummer
  • De första, andra eller tredje dussinet nummer
  • Första, andra eller tredje kolumnen av nummer

Bland numren finns även nollan. Denna utgör bankens fördel och enda sättet att  vinna när kulan landar på nollan är att lägga sina marker på den rutan. Alla andra marker går förlorade.De regler vi nämnde i början som en del varianter kan använda sig av är känd som ”la partage” (översatt: delningen) och ”en prison” (översatt: i fängelse). Båda dessa regler gäller satsningar på rutor där man vinner jämna pengar, vilket betyder de tre första av de ovannämnda outside satsningar, och när kulan landar på nollan.I la partage förlorar man då endast hälften av dessa satsningar rakt av och spelet går sedan vidare. I en prison låter man istället dessa marker ligga krav och om spelaren vinner denna satsning vid nästa rullning får denne tillbaka sin insats från förra spelrundan.